Siniset - mitä toivot uudelta puolueelta?


(Tiina Elovaara) #1

Siniset ovat uusi puolue Suomen poliittisella kentällä.
Mitä asioita toivot puolueelta ja toiminnalta?
Entä mitkä asiat tai teemat ovat politiikassa sinulle kaikkein tärkeimpiä?
Voit kertoa myös mitä et toivo.


(Otto Peura) #2

Erittäin hyvä kysymys! Toivoisin, että hyvät ajatukset ja ideat voisi tulla puolueen ohjelmiksi riippumatta siitä, onko ne yleisesti katsottu “vasemmistolaisiksi” tai “oikeistolaisiksi”.

Haluaisin myös, että toimintaan voisi tulla mukaan kevyesti oman tarpeen mukaan, eikä puolueelle tarvitsisi välttämättä uhrata koko elämäänsä. Ei monikaan halua identifioitua välttämättä jonkun puolueen soturiksi, mutta jokaisella meillä on itsellemme tärkeitä asioita, joiden edistämisessä puolueet voi olla hyödyllisiä.

Haluaisin, että puolue olisi enemmän alusta, jossa ajatuksia yhteiskunnan kehittämiseksi voi esittää ja kehittää pikemmin kuin kone, joka suoltaa mielipiteitä ja ohjelmia, joita jäsenten pitää edistää ja mainostaa.


(Kirsi) #3

Otolla oli monta hyvää pointtia. Tarvetta on puolueelle, jonka toimintaan voi osallistua matalalla kynnyksellä. Uskon, että moni suomalainen nykyisten ahtaiden poliittisten ympyröiden ulkopuolelta haluaisi mielellään olla mukana kehittämässä yhteiskuntaa, mutta ilman syvempiä aatteellisia sitoumuksia.


(Toni Eronen) #4

TULOKSIA: Meidän pitäisi olla puolue, johon jokainen voi turvautua ja olla varma, että tulee kuulluksi ja autetuksi (sikäli kun se on inhimillisesti mahdollinen). Meille pienetkään asiat eivät saisi olla liian pieniä jos ne ovat kuitenkin yhdellekin ihmiselle tärkeät.

TOIVOA: Meillä ei ole pakko olla mielipidettä ja linjaa kaikkeen. Ymmärrän, että meidän pitäisi jotenkin erota muista puolueista, ja on helppo lokeroida omien ajatusten mukaan. Mutta ei meidän tarvitse.

  • Kielipoliittisella linjauksella suljemme ruotsinkieliset pois (heille tulee toivottomuuden ja pelon tunne heille tärkeästä asiasta). Silti ruotsinkieli ei ole meille uhka, joskin koulunkäynnissä se on monelle aito ongelma.
  • Vähemmistöjen asioita käsiteltäessä (saamelaiset, homoseksuaalit,…) on tavattoman helppoa luoda heille tunne siitä, että heitä ei nähdä arvokkaana ja tasa-arvoisena. Silti heidänkin pitäisi pystyä luottamaan meihin.

Me voidaan linjata kaikki maailman asiat, ja varmistaa, että jokainen ihminen on meidän kanssa vähintään yhdessä, todennäköisesti monessa asiassa eri mieltä.

Meidän pitäisi mennä ihmislähtöisesti. Kuten erään valtuutettumme vaalikampanja kauan sitten oli: “Mitä sinulle kuuluu?” Kun kuuntelemme, tiedämme, mikä on tärkeää. Vain siten voitamme aidosti ihmisten luottamuksen. Siten tiedämme parhaiten, mitä meidän pitää tehdä - kansalaisten palvelijoina.

Omilla mielipiteillä ja ohjelmilla teemme lähinnä omat ajatuksemme muita tärkeämmiksi.

En halua, että luomme kenellekään toivottomuuden tunnetta. Silloin olemme epäonnistuneet vähintään sydämen tasolla ja se on aika paljon se.


(Marko Olander) #5

Toivon Sinisten sitoutuvan päätöksiinsä välittämättä mediajulkisuudesta ja gallupeista.
Suomalaisille on hyvä pitää esillä Sinisten tavoitteet ja päätökset.
Siniset ehdottavat ratkaisuja eikä tuhlaa aikaa muiden puolueiden liioittelevaan, epätodenmukaiseen arvosteluun.


(Arja Loijas) #6

Tuosta kielipolitiikasta, meillähän on valtakielenä suomi ja kaikki muut ovat vähemmistökieliä. Eikö silloin pitäisi kaikki vähemmistökielet hoitaa kuten vähemmistön edut tulisi hoitaa. Suomenkieli pitää olla pääkieli riippumatta mikä on henkilön äidinkieli. Eli koulussa opetus hoidetaan suomeksi ja annetaan kullekin oman äidinkielen opetusta. Näinhän se tapahtuu kun äidinkieli on esim. puola, venäjä, englanti jne. Näin se tulisi olla myös ruotsinkielen kohdalla. Suomen olisi aika siirtyä jo nykypäivään ja muuttaa perustuslakia niin että tunnustetaan suomenkieli pääkieleksi ja oikeus vähemmistökielille, mutta ei mitään pakkoa millekään yhdelle kielelle.


(Toni Eronen) #7

Olen täysin samaa mieltä. Ja hyvä että nostit esille. Yritän selventää vähän, mitä tarkoitin. :slight_smile:

Valitsin esimerkin, joka on selkeä monesta näkökulmasta:

  • meidän näkökulmasta suomen asema tulee olla vahva ja jokaisen kansalaisen olisi tarpeen oppia se
  • vähemmistöjen näkökulmasta taas tilanne näyttää päinvastaiselta (ruotsi, saame, venäjä, viro,…)

Jos suomalainen muuttaa mihin tahansa maapalloa, hän on ylpeä suomenkielen taidostaan ja kohtaaminen kenen tahansa suomalaisen kanssa on lähes juhlan paikka. Samoin tuntevat muut. Yhteinen kieli, yhteinen tausta, yhteinen historia, yhteinen identiteetti.

Lopputulos: sadattuhannet äänioikeutetut ahdistuvat ja jopa toivovat, että meitä ei eduskunnassa enää nähtäisi “koska sinisten kielipolitiikka repii meiltä ja lapsiltamme juuremme ja sen, mitä me olemme!

Jos puhumme kielipolitiikasta, silloin on huolella mietittävä myös se puoli, onko vähemmistöille jotain annettavaa. Jos ei, olemme rikkoneet ehkä lopullisesti monen luottamuksen.

Ymmärtääkseni meillä on sinisissä melko vahva yksimielisyys siitä, että monipuolinen kielivaranto on kansainvälisessä maailmassa toimimisen edellytys, ja siksi vähemmistökielten ja minkä tahansa kielen opetusta yhteisillä verovaroilla on tarpeen edistää.

Ja sitten vielä käänteinen esimerkki:

Voimme puhua myös jostain, joka auttaa jokaista riippumatta, kuuluuko kielivähemmistöön tai mihin tahansa porukkaan.

Esimerkiksi jos lapsilisän nostamiselle olisi perusteet, niin siitä puhuminen olisi se, mikä rakentaa keskinäistä luottamusta. Olipa minkä tahansa puolueen kannattaja, ihmiset ajattelevat että “sinisiltä järkevä avaus.

Politiikassa on tavattoman helppo olla eri mieltä. Vastustajia saa helposti jos haluaa. Siltä ei voi edes välttyä. Mutta koska politiikka on myös laji, jossa viisautta arvostetaan puoluerajoista riippumatta, meillä on tässä aito näytönpaikka uutena puolueena. Harkittuja ja myönteisiä avauksia. Ja toki rohkeutta puhua vaikeistakin asioista, mutta sillä tavalla, että ymmärrämme muiden näkökulman, emmekä suhtaudu ylimielisesti niihin. :slight_smile:


(Jarmo Hänninen) #8

Nykypolitiikka käsittelee lähinnä hallinto- ja etupiirikysymyksiä, Tämä ei koske vain sotea. Aivan varjoon on jäänyt keskustelu kansalaisyhteiskunnasta, ja monia yhteiskunnalle tärkeitä toimintoja tuottavasta ja ylläpitävästä ns. kolmannesta sektorista järjestöineen ja yhteiskunnallisine yrityksineen, osuuskunnat mukaan luettuna. Em. ovat vaihtoehto/täydennys tilanteeseen, jossa valittavina ovat vain hallintokoneisto ja markkinat. Sinisten tulisi palauttaa kansalaisyhteiskunta takaisin poliittiseen keskusteluun, nykyaikaan sopivalla tavalla.

En toivo tökeröä toisten poliittisten tai muidenkaan organisaatioiden tai henkilöiden tölvimistä. Tosiasiat, kritiikin ja poliittisen viestin voi välittää vahvana loukkaamatta henkilöä. Siniset palauttakoot hyvät tavat politiikkaan.


(Toivo Kinnunen) #9

Ensimmäinen toive on että Vippi virmojen Mainonta kielletään Suomessa HETI.ja koko toiminta myös.


#10

Tosi on. Päivittäin tulee tekstiviestejä joissa tarjotaan huikeita summia rahaa pelkällä puhelinsoitolla. Tämä ei voi olla tervettä pankkitoimintaa. Ja jos ajatellaan nuoria aikuisia jotka vasta aloittelevat oman “lämpsän” hoitoa ei kaikkea vastuuta voi heille vyöryttää kun tarjolla on rahaa ilman mitään vakuutta.


(Petri Kaunisto) #11

Ehdottomasti uusia rohkeita avauksia ja kokeilukulttuurin edistämistä. Meillä on valitettavan monessa asiassa valitsevana tapana tehdä asiat niin, kuin ne on aina tehty. Kunnallispolitiikassa törmään usein asenteeseen, että “Me ei lähdetä kokeilemaan mitään, antaa vaan muiden tehdä virheet!” Kuinka ihmeessä mitään voidaan oppia, jos ei ole rohkeutta kokeilla? Uudenlaiset tavat tehdä asioita, voivat kuitenkin osoittautua samalla aikaa inhimillisiksi ja kustannustehokkaiksi. YLE uutisissa oli muutama päivä sitten erinomainen juttu Hollannista, jossa mm. kotihoidossa asioita tehdään jo toisin. Hollanti onkin useissa tutkimuksissa ollut kärkikastia terveydenhuollon alueella. Tällaisia kokeiluja olisi hienoa nähdä myös Suomessa!


(Toni Eronen) #12

Ihan loistavia ehdotuksia, huomioita ja näkökulmia.

Teemme eduskunnassa listan näistä ja jutellaan läpi ensi viikolla.

Koska sosiaali- ja terveyssektorin rahoitus vie noin 20 % budjettivaroista, mitkä tahansa tahansa @PetriK n mainitseman tapaiset esimerkit ovat oikeasti tärkeä juttu saada testiin myös Suomessa, jotta kuluja saadaan pienemmäksi. Kiitos Petri!

Toinen missä tarvitaan oivalluksia on vientituotteiden kehittäminen. Mikään tässä maailmassa ei ole helppoa tai ongelmatonta, mutta meillä on monia maita paremmat mahdollisuudet hoitaa homma maaliin.

Eli ehdotuksia vaan lisää! Ei mene hukkaan vaan kotimaamme parhaaksi! Nyt on kunnon meininki!


(Toivo Kinnunen) #13

NoidenVippi virmojen toiminnasta on tullut oikea köyhyys loukku tuhansille Suomalaisillekkin ja Hollantihan onkin jo kieltänyt mainonnan kokonaan ja harkitsevat niiden toiminnan kieltoa maassa…Suomessa tarvis toimia pikaiseen ja tuohon loukkuun joutuvien lähimmäisten olisi vaadittava tiukempaa kuria niihin joutuneille ,joka vain lisää omaistensa omaakin elämää erittäin paljon jo nykyisin.


#14

Näin maalla asuvana tulee joskus pohdittua mikä olisi ratkaisu koko maan asuttuna pitämiseen. Melko monet haluavat asua maaseudun väljissä maisemissa mutta työt on usein kaupungissa ja silloin on kortteerikin haeskeltava sieltä.
Tähän olisi uuden puolueen hyvä muodostaa kanta ja ajaa sitten sitä vaikka se ei varmaan kaikkia keskustelukumppaneita miellytäkään. Jatkut haluaisivat maaseudusta leikkipuiston jossa vain hyväosaiset kävisivät virkistymässä. Veropolitiikalla voisi ehkä saada yrityksiä kiinnostumaan “halliensa” tekemisestä pienemmille ja sivussa oleville paikkakunnille.
Selväähän se on että jos mitään ei tehdä ja annetaan kilpailun päättää niin työpaikat sijoittuvat suurkaupunkeihin. Ihmisten hyvinvoinnillakin on kuitenkin arvonsa ja palveluitten tarve lisääntyy kun ensin saadaan se avainyritys tulemaan paikkakunnalle ja sen vaatimat työntekijät työhön.


(Timo Räisänen) #15

Toivoisin kuulevani puolueelta millaista yrittäjäpolitiikka Siniset sitoutuvat ajamaan. Itse pienyrittäjänä vuodesta -91 oleena kaipaisin toimenpiteitä työtekijöiden palkkaukseksen helpottamiseen. Uskoisin sillä olevan sekä yrittäjälle ja että työtekijöille ja sitä kautta koko Suomelle suuri merkitys. Ensimmäisenä toimenpiteenä toivoisin parempaa mahdollisuutta kerätä yritykeen omaa pääomaa. Siis käytännössä konsultti ja tietotekniikka yrityksessä tulee olla 50 000 - 100 000 € kassassa, että voi palkata ensimäisen koodarin ja pyrkiä saamaan uusi projekti käyntiin. Viron malli missä yrityksen voittoa ei veroteta ennen kuin se otetaan ulos yrityksessä olisi ilmeisen tehokas järjestelmä tukea tätä tavoitetta. Nyt yrittäjä joutuu maksamaan veroa vuosittain kun yritää saada kassaan sen ensimmäisen työntekijän investointikulut.
Toinen asia on pienentää pienentää työntekijä riskiä, esim. ohjelmisto ja konsultointi aloilla ei työntekijän pätevyys välttämättä tule esiin ensimmäisen kolmen kuukauden koejakson aikana.
Kolmas olisi poistaa työtekijän tulokannustin loukkuja. Työntekijälle pitäisi olla kannattavaa tulla tekemään muutaman tunnin tai päivän tehtäviä kesken lomautusta esim. tulla tekemään tarjousta ja keskustelemmaan asiakkaiden kanssa. Tälläinen joustavuus palevelisi sekä työntekijää että työnantajaa.


(Petri Kaunisto) #16

Suomalainen ruoka, ruoan raaka-aineet ja luonto! Siinä on kolme osa-aluetta, joiden vienti kasvaa koko ajan. YLE uutisoi muutama päivä sitten Sotkamoon avattavasta marjanjalostustehtaasta. Tässä on kaksi hyvää uutista samassa:

  1. Panostus vientiin
  2. Sotkamo saa lisää työpaikkoja

Tästä samasta on muitakin esimerkkejä. Laitan niistä linkit uuteen viestiin.


(Petri Kaunisto) #17

Pakotteista voi seurata jotain hyvääkin :slight_smile: Suomalainen voi on saatu muuallakin maailmassa markkinoille. Tämä vaatii kuitenkin ponnisteluja ja erilaisia hankkeita, kuten esimerkiksi Food from Finland -ohjelmaa.


(Petri Kaunisto) #18

Ja kolmantena esimerkkinä Porokylän leipomo, joka alkaa viemään gluteenittomia tuotteita Ruotsiin. Kaikki uutiset ovat kuukauden sisään ilmestyneitä, eli varsin tuoreita. Ei ole myöskään huono asia, jos tätä viennistä tulevaa tulosta saataisiin myös jaettua ruohonjuuritasolle eli suomalaisille maanviljelijöille. Tätä myötä saataisiin maanviljely kannattavammaksi ja maaseutu pidettyä asuttuna paremmin. Ei ole järkeä, että maanviljelijän kannattaa ennemmin muuttaa kaupunkiin työttömäksi kuin hoitaa omaa tilaansa ja työpaikkaansa elintarvikealan jättien polkiessa tuottajille maksettavia hintoja.


(Toni Eronen) #19

@tiina.elovaara Jossain vaiheessa puolue julkistaa lisää ohjelmia. Osaatko sanoa, mitä asioita on ollut käsittelyssä ja milloin on julkaisuja tulossa?


(Eini Määttä) #20

Kulutusluottojen mainontaan yleisellä tasolla pitäisi puuttua, sillä mm. korot ja maksuehdot ovat epäselvästi tai jopa harhaanjohtavasti ilmaistuja.
Varmasti jokainen on nähnyt mainoksen “Edullinen korko 5 % alkaen” tai/ja teksti jatkuu, missä on lueteltu kaikkea mahdollisia kuluja, mikä muodostaa lopullisen / todellisen vuosikoron, mikä voi olla yli 100 % !?
Joka tapauksessa korot ovat kaikkea muuta kuin viiden prosentin tasoa.
Maksutapa ei myöskään käy selkeästi esille.
Luotosta lähtee lähes aina päältä korko ja kulut, loppu on lyhennystä esim. 150 euron kk-erästä vain 10-20 euroa jää lyhennykseksi, jolloin jokainen arvanneekin, että lainan lyheneminen /kk kestää ja isommasta lainasummasta ei ole vielä parin vuoden kuluttua lyhentynyt juuri mitään.
Asiakkaan pitäisi nähdä ja voida valita, miten luotto lyhenee, kuten pankeissa (annuiteetti, tasalyhennys jne.)

Uskon että edellä mainitut tekijät ovat yksi suuri syy velkaantumiseen, eikä niinkään luottojen ottaminen muualta kuin perinteiseltä pankilta.